Productie zijn alle handelingen waarmee productiemiddelen gecombineerd worden ten einde een hogere waarde te bereiken in de vorm van een nieuw product.

Zie ook:
- toegevoegde waarde