Het productbeleid omvat alle activiteiten van een organisatie om aan een goed ‘gebruikersnut’ voor de beoogde doelgroep toe te voegen aan het aangeboden product.

Een product bezit een aantal eigenschappen die samen het nut voor de gebruiker bepalen. Deze eigenschappen noemen we de productmix en ze omvatten onder meer:

Zie ook:
- marketingmix
- producteigenschappen