Een product is alles waarmee in de behoeften van de afnemer kan worden voorzien.
Volgens deze definitie is een product niet slechts een voorwerp met bepaalde technische eigenschappen. Een product bezit materiële en immateriële eigenschappen  waardoor het gebruik (bezit) van een product voordelen heeft voor de gebruiker. Deze voordelen kunnen wisselen met de gebruiker.

Voorbeeld:
Een sigaret is voor sommige jongeren een machosymbool, voor anderen een symbool voor verslaving en voor weer anderen een symbool voor gezondheidsrisico’s. Alleen de eerste categorie zal het product daadwerkelijk aanschaffen.

Zie ook:
- producteigenschappen