Een privaatrechtelijk rechtspersoon is een organisatie die zelfstandig rechten en plichten kan hebben en daarbij niet afhankelijk is van het bestaan van bepaalde personen.

Bijvoorbeeld nv, bv, erkende vereniging en de stichting.

Privaatrechtelijke rechtspersonen bieden de juridische grondslag voor belangrijke rechtsvormen op basis waarvan een organisatie zoals een onderneming kan functioneren.
De privaatrechtelijke rechtspersonen hebben een eigen vermogen dat afgescheiden is van het vermogen van oprichters, leidinggevenden of andere belanghebbenden. Het grote voordeel hiervan is dat de ondernemersrisico’s die bijvoorbeeld een nv loopt, niet ten laste komen van leidinggevenden of eigenaren.