Een prioriteitsaandeel is een aandeel waaraan bijzondere zeggenschapsrechten zijn verbonden.

Die rechten kunnen betrekking hebben op de benoeming van bestuurders of leden van de Raad van Commissarissen, maar ook op de mogelijkheid statutenwijzigingen of ontbinding te blokkeren. Dit voorrecht van de houders van de prioriteitsaandelen kan van grote betekenis zijn om de onderneming te beschermen tegen een ‘vijandige overname’.