Bij de primitieve opslagmethode wordt de opslag voor indirecte kosten berekend als één percentage van de directe kosten.

Voorbeeld
In een bedrijf met stukproductie geeft de voorcalculatie van een bepaalde order aan:
grondstoffenverbruik: 12,5 m² € 137,50 per m²;
directe lonen: 37 uur € 75 per uur.
De indirecte kosten worden in de kostprijs verwerkt met behulp van een opslag op het directe grondstoffenverbruik. Dit opslagpercentage wordt berekend uit de gegevens over indirecte kosten en grondstoffenverbruik van vorig jaar. Toen bedroegen de totale indirecte kosten € 3.600.000. Het grondstoffenverbruik bedroeg vorig jaar € 15.000.000.

De kostprijs van deze order vinden we als volgt.
We bepalen het opslagpercentage voor indirecte kosten:
   € 3.600.000    × 100% = 24% (van het grondstoffenverbruik).
15.000.000

De kostprijs vinden we nu als volgt:
Directe grondstofkosten: 12,5 × € 137,50 =          € 1.718,75
Directe loonkosten: 37 × € 75 = -     2.775,-
Directe kosten € 4.493,75
Opslag indirecte kosten: 0,24 × € 1718,75 = -     412,50
Kostprijs € 4.906,25

Zie ook:
- verfijnde opslagmethode