Prijsverschillen ontstaan doordat de werkelijk betaalde prijs afwijkt van de verwachte prijs in de voorcalculatie.

De waarde van een prijsverschil kan op de volgende manier worden gevonden:
Voorcalculatie:       WH  × SP   
Nacalculatie WH × WP   
Prijsverschil:  (SP  - WP )   × WH 

Betekenis van de symbolen:
WP  werkelijke prijs
WH  werkelijke hoeveelheid
SP  standaardprijs

Voorbeeld
MERAUKE NV beschikt ten behoeve van de vervaardiging van het massaproduct Ponti over de volgende gegevens.Het prijsverschil op grondstoffen vinden we als volgt:
Toegestane grondstofkosten:
(WH × SP) :
 300.000 × € 0,29 =    € 87.000
Werkelijke grondstofkosten:
(WH × WP) :    
  € 93.000
Nadelig prijsverschil:    €   6.000