Een prijskorting is een tijdelijke  verlaging van de prijs.

Kortingen kunnen óók worden gegeven in de vorm van ‘drie halen, twee betalen’.

Vaak worden kortingen gegeven om de (hernieuwde) kennismaking met het product te stimuleren.

Zie ook:
- prijsbeleid
- marketingmix