Van prijsdiscriminatie is sprake wanneer voor hetzelfde product op verschillende marktsegmenten tegelijkertijd verschillende prijzen worden gevraagd.

Voorbeelden van prijsdiscriminatie zijn: tienertoer, kortingen die worden verstrekt aan houders van CJP-passen en de Pas 65+.

Soms wordt prijsdiscriminatie verward met prijsdifferentiatie.

Zie ook:
- prijsbeleid
- marketingmix