We spreken van prijsdifferentiatie wanneer prijsverschillen berusten op kostenverschillen.

Bijvoorbeeld: metallic-lak is duurder dan gewone lak (bij autos).

Opmerking:
Soms wordt prijsdifferentiatie verward met prijsdiscriminatie.

Zie ook:
- prijsbeleid
- marketingmix