Een preferent aandeel is een aandeel dat voorrechten geeft bij de winstverdeling.

Als op de balans staat vermeld ‘6% preferent aandelenvermogen’, dan krijgen de houders van deze aandelen (uiteraard bij voldoende winst) als eersten 6% van de nominale waarde van hun aandelen uitgekeerd. Als er daarna nog winst overblijft, wordt het gewone dividend vastgesteld ten behoeve van de gewone aandeelhouders.