Plannen is het formuleren van in de toekomst te realiseren doelen (resultaten) en het vaststellen van de daarvoor noodzakelijke activiteiten.

Plannen is een van de managementtaken. De manager moet hiertoe een visie hebben. Hij moet voor zichzelf goed weten waar de organisatie heen gaat. Daarbij is het van belang dat hij een goed oog heeft voor wat er in de omgeving plaatsvindt (politiek, technische ontwikkelingen, concurrentieverhoudingen, economische conjunctuur enz.) Ondernemingsplannen omvatten perioden van vijf tot tien jaar.

Bij het vaststellen van de noodzakelijke acties gaat het onder meer om een beschrijving van werkwijzen, procedures, richtlijnen en dergelijke.

We onderscheiden:
Zie ook:
- langetermijnplannen
- middellangetermijnplannen
- kortetermijnplannen
- controleren
- leidinggeven
- organiseren