Het perunage is het interestpercentage gedeeld door 100.

Voorbeeld
Een interestpercentage van 5 leidt tot een perunage van 0,05.