De periodewinst is het verschil tussen de opbrengst die aan een bepaalde periode wordt toegerekend en de kosten die aan dezelfde periode moeten worden toegerekend.

Omdat er een negatief resultaat (een verlies) kan zijn behaald, is het correcter te spreken van perioderesultaat.

Er zijn diverse opvattingen over de manier waarop het perioderesultaat van (bijvoorbeeld) een handelsonderneming moet worden berekend in het geval dat de inkoopprijzen steeds veranderen. Bijvoorbeeld door toepassing van: