Een patent is het alleenrecht op het gebruik en de opbrengsten van een vinding.

Octrooien en patenten zijn gebaseerd op het uitvindersrecht. De uitvinder van een nieuwe techniek of een nieuw product heeft gedurende geruime tijd het alleenrecht op het gebruik en de opbrengsten van zijn vinding. De uitvinder moet dit recht wel laten registreren bij de Octrooiraad.