De passiva zijn het eigen vermogen en de schulden van de organisatie.

Zie de volgende figuur.