Het productieproces is het proces waarin productiemiddelen gecombineerd worden ten einde een hogere waarde te bereiken in nieuwe producten.

Voor produceren is essentieel dat de (verwachte) verkoopopbrengst hoger is dan de productiekosten.

Productie gebeurt binnen een organisatie.
Zo’n organisatie kan zijn: