De productiecapaciteit van een bedrijf is de hoeveelheid goederen (prestaties) die een bedrijf onder normale omstandigheden kan voortbrengen.

Het management van een bedrijf heeft op basis van de verwachte afzetmogelijkheden beslissingen genomen over de gewenste grootte van de productie. Rekening houdend met een normaal geachte bezettingsgraad zijn beslissingen genomen over aangeschafte gebouwen, machines, inventaris, voorraden en in dienst genomen personeel.
Samen bepalen middelen en personen de maximaal mogelijke productie in een periode.

De gekozen productiecapaciteit is tevens bepalend voor de hoogte van de totale constante kosten in een bepaalde periode. In dit verband spreken we ook van capaciteitskosten.