De overheadkosten zijn de algemene kosten plus de verkoopkosten.