Een overeenkomst is een rechtshandeling tussen twee of meer personen, die tot doel heeft tussen hen een verbintenis te scheppen of te vernietigen.

Deze definitie is afkomstig uit het Burgerlijk Wetboek.

Voorbeelden van in de definitie genoemde verbintenissen zijn:
- arbeidsovereenkomst
- huurkoop
- koopovereenkomst
- koop op afbetaling