Een organogram is een schematische voorstelling van een organisatiestructuur.

Zie ook:
- functionele organisatie
- lijnorganisatie
- lijn-staforganisatie