Organiseren omvat het regelen en verdelen van taken, bevoegdheden en middelen onder de leden van de organisatie.

Organiseren behoort tot de managementtaken.
We komen hiermee op terrein van de organisatiestructuur.

Zie ook:
- plannen
- controleren
- leidinggeven