Een organisatiestructuur geeft inzicht in de gezagsrelaties binnen een organisatie.

We kennen onder meer:
Een organisatiestructuur kan schematisch worden weergegeven met behulp van een organogram.

Een bijzondere organisatievorm is die van een project.