Opties zijn rechten om een aandeel of andere waardepapieren tegen een vastgestelde prijs te kopen dan wel te verkopen.

We onderscheiden: