De bedrijfsleiding moet bepalen op welke manier de indirecte kosten in de kostprijs terechtkomen. Ze zal dat doen aan de hand van vermoede of aangetoonde relaties tussen (delen van) directe en indirecte kosten. Zo lijkt het logisch om de indirecte kosten van het magazijn te verwerken in een opslagpercentage op de grondstoffen. De indirecte loonkosten van toezichthoudend personeel en management kan tot uiting komen in een opslag op de directe loonkosten.

Wanneer indirecte kosten voor de toerekening aan de verschillende producten worden uitgedrukt in een percentage van de directe kosten, spreken we van opslagmethoden.

We onderscheiden:
Bij het gebruik van opslagmethoden passen nog de volgende kanttekeningen.