Opslagkosten zijn kosten die voortvloeien uit het in voorraad houden van goederen.

Voorbeelden