De opslag overige kosten is een opslag op de inkoopprijs, bedoeld om de overheadkosten terug te verdienen.

Deze opslag kan worden gevonden door de totale verwachte overige kosten in een bepaalde periode uit te drukken in een percentage van de verwachte inkoopprijs van alle in te kopen goederen in diezelfde periode.

Voorbeeld
In een bepaald jaar worden de totale overheadkosten van een handelsonderneming geschat op € 45.000. De inkoopprijs van de omzet wordt geschat op € 225.000.
De opslag voor inkoopkosten is dan:     € 45.000     × 100% = 20%.
€ 225.000

De inkoopprijs inclusief overheadkosten van een partij goederen met een inkoopprijs van € 1.500 vinden we nu als volgt:

Inkoopprijs € 1.500
Opslag overheadkosten 20% van € 1.500     -   300
Inkoopprijs inclusief overheadkosten  € 1.800