De opslag inkoopkosten is een opslag op de inkoopprijs, bedoeld om de inkoopkosten terug te verdienen.

Deze opslag kan worden gevonden door de totale verwachte inkoopkosten in een bepaalde periode uit te drukken in een percentage van de verwachte inkoopprijs van alle in te kopen goederen in diezelfde periode.

Voorbeeld
In een bepaald jaar worden de totale inkoopkosten van een handelsonderneming geschat op € 75.000. De inkoopprijs van de omzet wordt geschat op € 225.000.
De opslag voor inkoopkosten is dan:    € 75.000     × 100% = 33,3%.
€ 225.000


De inkoopprijs inclusief inkoopkosten van een partij goederen met een inkoopprijs van € 1.500 vinden we nu als volgt:

Inkoopprijs € 1.500
Opslag inkoopkosten 33,33% van € 1.500       -     500
Inkoopprijs inclusief inkoopkosten € 2.000