Oprichtingsprocedures betreffen de regels die in acht moeten worden genomen om een organisatie in het leven te roepen.

Voor persoonsgebonden organisaties als een eenmanszaak en een vennootschap onder firma zijn er nauwelijks wettelijke voorschriften waaraan bij oprichting moet worden voldaan. De oprichting van rechtspersonen is wél aan strikte regelgeving gebonden.