Opheffingsprocedures betreffen de regels die in acht moeten worden genomen om een organisatie te beëindigen.

Voor persoonsgebonden organisaties als een eenmanszaak en een vennootschap onder firma zijn er nauwelijks wettelijke voorschriften waaraan een bedrijfsbeëindiging moet voldoen. De beëindiging van rechtspersonen is wél aan strikte regelgeving gebonden.