Operationele plannen hebben betrekking op de uitvoering van de voorgenomen activiteiten.

Operationele plannen worden gemaakt door het midden- en lagere management van de organisatie.

Operationele plannen zijn kortetermijnplannen. Dit is het concrete, uitvoerende niveau. Het gaat om bijvoorbeeld het plaatsen van inkooporders, het uitvoeren van een reclamecampagne, het werven van nieuw personeel.

Zie ook:
- plannen