Van operational lease is sprake, wanneer het leasecontract op korte termijn kan worden opgezegd en periodiek (meestal maandelijks) een huurtermijn moet worden betaald.

De lessor (de verhuurder) blijft zowel juridisch als economisch eigenaar van het productiemiddel. Dit houdt onder meer in dat de lessor het volledige beheer, onderhoud en service voor zijn rekening neemt. De lessor draagt ook het risico van de economische veroudering van het productiemiddel.

Operational lease komt vaak voor met betrekking tot vracht- en personenauto’s, bussen en computer- en kopieerapparatuur. Zodra bijvoorbeeld een bepaalde computer verouderd blijkt te zijn, kan de lessee op grond van het leasecontract verlangen dat de lessor een moderner apparaat installeert. Als de computer uitvalt als gevolg van storing heeft de lessor de plicht het probleem binnen een beperkt aantal uren op te lossen; eventueel door direct een vervangend apparaat te installeren.