De opbrengsten van een organisatie zijn de totale geldelijke inkomsten van deze organisatie in een bepaalde periode.

Door de opbrengsten te verminderen met de kosten van de desbetreffende periode vinden we het resultaat van de periode.