Een ondernemingsraad is een door de werknemers van een bedrijf gekozen orgaan dat regelmatig met de directie overlegt over de gang van zaken in de onderneming.

In de Wet op de Ondernemingsraden is de medezeggenschap van medewerkers geregeld. Ondernemingen met tenminste 35 werknemers moeten een ondernemingsraad in het leven roepen. Voor kleinere ondernemingen gelden andere bepalingen.

De (grote) ondernemingsraad (OR) heeft een aantal belangrijke bevoegdheden.