Op de markt voor onderhands vermogen onderhandelen (meestal) één geldvrager en één geldgever met elkaar over de voorwaarden van de lening.

Voorbeelden
De hypothecaire lening die een gezin afsluit bij een bank om de aankoop van de eigen woning te financieren.
De onderhandse lening die een bedrijf afsluit voor de financiering van haar investeringen.

Zie ook:
- openbare kapitaalmarkt
- openbare vermogensmarkt