Van onderbezetting is sprake, wanneer de begrote productie (en verkoop) kleiner is dan de normale productie (en verkoop).

Voorbeeld
Een bedrijf heeft een normale bezetting van 10.000 stuks per jaar, de verwachte bezetting is 8.000 stuks per jaar. De totale constante kosten bedragen € 300.000 per jaar; de totale variabele kosten bedragen € 400.000 per jaar.

Dit bedrijf verwacht een onderbezetting van 2.000 producten.

De figuur geeft het bezettingsresultaat op basis van het getallenvoorbeeld bij verschillende productiegrootten.