We spreken van ‘het plaatsen van aandelen (of obligaties) onder pari’, wanneer deze stukken tegen een lagere koers dan de nominale waarde (de pariwaarde) worden geplaatst.

Opmerking:
Plaatsing van aandelen met een disagio is uitsluitend toegestaan als een bank(consortium) de gehele emissie overneemt en vervolgens plaatst onder het publiek. De minimale koers kan dan 94% zijn.