Omzetbelasting is een belastingheffing op de aankoop van goederen en diensten.

De omzetbelasting wordt berekend over de toegevoegde waarde.

De figuur toont het gevolg van het heffen van omzetbelasting (BTW) voor de prijzen van de goederen.Doordat bij iedere verkoop 6% BTW aan de afnemer in rekening moet worden gebracht, krijgen we het volgende beeld.
Door het heffen van BTW maken we onderscheid tussen:
- verkoopprijs
de prijs exclusief  BTW
- consumentenprijs
de prijs inclusief  BTW