De omzet is de som van het aantal verkochte goederen vermenigvuldigd met de verkoopprijs van ieder goed.

Tussen omzet en afzet bestaat het volgende verband: