De omlooptijd is de tijd die verstrijkt tussen het moment dat een productiemiddel is aangeschaft en het moment dat dit productiemiddel geheel is terugverdiend uit de verkopen.

Met de verkoop van goederen wordt de inkoopprijs ervan terugverdiend. Hoe lang dat duurt, is afhankelijk van het soort product. De inkoopprijs van een krant bijvoorbeeld is binnen een dag terugverdiend. Bij een ingeruilde auto kan dat maanden duren.

We onderscheiden: