Omgevingsfactoren zijn de externe omstandigheden waarmee een organisatie bij het toepassen van de marketingmix rekening moet houden.

Een organisatie functioneert altijd in een bepaalde samenleving. Deze samenleving bepaalt mede de mogelijkheden die de organisatie heeft om de marketingmix toe te passen.

Vanuit het gezichtspunt van een organisatie kunnen omgevingsfactoren worden ingedeeld in:
In de figuur geven we een overzicht van een bedrijf te midden van een aantal omgevingsfactoren.