Een obligatie is een bewijs van deelname in een obligatielening.

Afgebeeld is een obligatie van duizend gulden geplaatst door de gemeente Amersfoort in 1952.Zie ook:
- obligatielening