Een organisatie is een geordende groep mensen die met behulp van bepaalde middelen gezamenlijk vooraf geplande doelen probeert te bereiken.

Kenmerkend voor een organisatie zijn:
We onderscheiden verschillende typen organisaties:
- ondernemingen of commerciële organisaties,
- niet-commerciële organisaties of non-profit-organisaties.

De figuur geeft de samenhang tussen de begrippen organisatie, bedrijf en onderneming weer.
Organisatie is het meest ruime begrip. Een bedrijf is een organisatie die een bepaald product levert; een onderneming is een bedrijf dat naar winst streeft.