Een onderneming is een bedrijf dat gericht is op het maken van winst.

De figuur geeft de samenhang tussen de begrippen organisatie, bedrijf en onderneming weer.
Organisatie is het meest ruime begrip. Een bedrijf is een organisatie die een bepaald product levert.