De normale productie is de productie die een bedrijf op langere termijn gemiddeld kan voortbrengen, gezien de afzet- en productiemogelijkheden.

De constante kosten zijn te karakteriseren als capaciteitskosten. De gekozen capaciteit hangt samen met de verwachte normale bedrijfsdrukte. Vandaar dat we de constante kosten relateren aan de normale productie.

Bij homogene massaproductie kunnen we als tarief voor dekking van de constante kosten (tc ) gebruiken:
tc  = Cs
Np 
In deze formule is:
Cs  constante kosten (per jaar)
Np  normale productie (per jaar).