De nominale waarde van een aandeel of een obligatie is de waarde die op het desbetreffende waardepapier staat vermeld.

In geval van een aandeel heeft de nominale waarde betekenis voor het vaststellen van het totaal aantal aandelen dat de onderneming heeft geplaatst.
In geval van een obligatie geeft de nominale waarde aan over welk bedrag de interest, die periodiek op de obligatie wordt uitbetaald, wordt berekend en welk bedrag in de toekomst op de obligatie zal worden afgelost.