Soms komt het voor, dat bij een emissie de aandeelhouders slechts een deel  van de emissieprijs in één keer moeten storten. Dit gebeurt met name wanneer de naamloze vennootschap nog niet de behoefte heeft aan het volledige bedrag van de storting. Uiteraard kan van de aandeelhouders altijd volstorting van hun aandelen worden gevraagd. Overigens wordt het dividend betaald over het gestorte bedrag.

Niet volstorten van aandelen gebeurt onder andere bij verzekeringsmaatschappijen. Bij deze ondernemingen wordt het eigen vermogen pas aangesproken, wanneer de schade zó groot is dat deze niet meer uit de premieontvangsten kan worden betaald. De niet-volgestorte aandelen fungeren zo als een garantievermogen.