Een niet-commerciële-organisatie is een organisatie die voorziet in een maatschappelijke behoefte zonder naar winst te streven.

In plaats van niet-commerciële-organisatie spreken we ook wel van non-profit-organisatie of van not-for-profit-organisatie.

Enkele kenmerken van niet-commerciële organisaties zijn:
- winst is geen doelstelling (vaak hebben ze een ideëel doel)
- ze verkopen hun producten niet op een markt
- afnemers betalen geen marktprijs (soms zelfs niets)
- kosten worden bestreden uit subsidies, giften, contributies
- het betreft zowel particuliere als overheidsorganisaties
- ze zijn gericht op het uitgeven van inkomen
- rechtsvormen zijn: vereniging of stichting.

Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn:
particuliere organisatie : Amnesty International, sportverenigingen, kerkgenootschappen, scholen
overheidsorganisatie : staat, provincie, gemeenten, sociale verzekeringsorganen.