Niet-be¤nvloedbare omgevingsfactoren zijn de omstandigheden die van belang zijn voor het toepassen van de marketingmix maar waarop de organisatie geen invloed kan uit oefenen.

De figuur geeft inzicht in de plaats van een organisatie te midden van een aantal omgevingsfactoren.Enkele voorbeelden van niet-be¤nvloedbare (of niet-beheersbare) omgevingsfactoren zijn:
Zie ook:
- be¤nvloedbare omgevingsfactoren