De netto-werkkapitaalratio is de verhouding tussen het netto-werkkapitaal en het kort vreemd vermogen.

Voorbeeld
Gegeven is de volgende balans van Roos N.V.Het netto-werkkapitaal is:
Vlottende activa  € 3.900   (miljoen)
Kort vreemd vermogen      - 3.300   (miljoen)
Netto-werkkapitaal €    600   (miljoen)

De netto-werkkapitaalratio is:    600     = 0,18.
3.300

Wanneer in de loop van de tijd de netto-werkkapitaalratio toeneemt, wijst dit op een verbetering van de liquiditeit.

De netto-werkkapitaalratio is vooral van belang bij bedrijfsvergelijkingen.

Zie ook:
- bruto-werkkapitaal